Khác

Tải driver solo gen 4 mới nhất 2023

Scarlett Solo 4th Gen Downloads Driver

Tính năng nổi bật của solo gen 4

  • Preamps tuyệt vời: Sử dụng preamps từ dòng sản phẩm RedNet hàng đầu của Focusrite, cung cấp phạm vi tăng âm lên đến 69dB.
  • Phạm vi động khổng lồ: Scarlett Solo Gen4 sử dụng bộ chuyển đổi từ dòng sản phẩm RedNet hàng đầu của Focusrite để cung cấp phạm vi động lên đến 120dB.
  • Chế độ Air được tái thiết kế: Chế độ Air giúp tạo ra âm thanh phòng thu lớn. Chế độ này có hai chế độ con: Presence và Harmonic Drive1.
  • Auto Gain và Clip Safe: Tính năng Auto Gain tự động thiết lập mức tăng âm hoàn hảo, trong khi Clip Safe giúp bảo vệ âm thanh của bạn khỏi sự méo tiếng

Trả lời